ČeštinaAngličtinaNěmčina
0.00 $
0
 
 
 
 

Souhlas se zasíláním obchodího sdělení

Souhlasím, aby mi společnost Miroslav Barnet - MBmodely, IČO: 64571122, se sídlem v Praze 4, Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4, zapsaná u MČ Praha 4, Úřad MČ, odbor živnostenský, v Praze dne 8.9.2003, evid.č.: 310003-3278 (dále jen "Prodávající"), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména sdělení týkající se nabídek zboží Prodávajícího.
Za účelem zasílání obchodních sdělení uděluji souhlas Prodávajícímu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to konkrétně e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadně podnikající fyzická osoba.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a/nebo se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: mb_modely@volny.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Miroslav Barnet, Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.
 

Shopping cart

Shopping cart is empty

Facebook
Last viewed items
  • So far you have not visited any goods.
Currency

Indicative exchange rate:
USD  (1 USD) 22.15 Kč

 
ČeštinaAngličtinaNěmčina
0
Currency

Indicative exchange rate:
USD  (1 USD) 22.15 Kč

 
© MBmodely