ČeštinaEnglishDeutsch
0,00 Kč
0
 
 
 

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, před objednáním zboží Vám doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu.
Obchodní podmínky se řídí platným zněním ustanovení obchodního zákoníku a zákony České republiky.
 
 
 

 

1. Objednání zboží  
Zboží nabízené v našem internetovém obchodě je možné objednat následujícími způsoby:  

a) pomocí objednávkového formuláře po provedení registrace 
b) telefonicky nebo faxem, na číslech: +420 603276837, faxem: +420 272761432 
c) e-mailem na adrese: mb_modely@volny.cz 

Objednávka musí obsahovat následující údaje:  
a) Jméno a příjmení 
b) Úplnou adresu dodání včetně PSČ 
c) Označení zboží - katalogové číslo (kde není název zboží) 
d) Modelovou velikost 
e) Způsob doručení zboží (Česká pošta, osobní odběr, jiný…) 
f) Způsob platby (bankovní převod, dobírka, v hotovosti, pay pall, apod.) 
g) Další kontaktní údaje 

Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech nechat potvrdit objednávku. V případě odmítnutí kupujícím je tato považována za neplatnou 

2. Ochrana poskytovaných údajů  
Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje"), jak je uvedeno níže, a jejich zařazením do databáze společnosti Miroslav Barnet - MBmodely, se sídlem Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4, IČO: 64571122, zapsán u MČ Praha 4, Úřad MČ, odbor živnostenský, v Praze dne 8.9.2003, evid.č.: 310003-32783 (dále jen "Prodávající"), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu. 

Zpracované osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.
Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.
Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadně podnikající fyzická osoba.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na na dobu 5 let.
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.
Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: mb_modely@volny.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Miroslav Barnet - MBmodely, Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že mám právo:
 

 

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinnen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo; 
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů; 
 • na zapomnění, poté co byl souhlas odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup; 
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseodonymizaci svých osobních údajů. 
Prodávajícího a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat: 
 • e-mail: mb_modely@volny.cz 
 • telefon: +420 603276837 
3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení  
Souhlasím, aby mi společnost Miroslav Barnet - MBmodely, IČO: 64571122, se sídlem v Praze 4, Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4, zapsaná u MČ Praha 4, Úřad MČ, odbor živnostenský, v Praze dne 8.9.2003, evid.č.: 310003-3278 (dále jen "Prodávající"), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména sdělení týkající se nabídek zboží Prodávajícího.
Za účelem zasílání obchodních sdělení uděluji Prodávajícímu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to konkrétně e-mailové adresy. Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadně podnikající fyzická osoba.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a/nebo se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: mb_modely@volny.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Miroslav Barnet, Bělčická 8/2823, 14100, Praha 4. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že mám právo:
 
 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinnen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo; 
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů; 
 • na zapomnění, poté co byl souhlas odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup; 
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseodonymizaci svých osobních údajů. 
Prodávajícího a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat: 
 • e-mail: mb_modely@volny.cz 
 • telefon: +420 603276837
 
 4. Způsob doručení  
Zboží si můžete vyzvednout následujícími způsoby:  
a)osobně v podejně MBmodely, Zvánovická 1/2509, Praha 4, 141 00, Po+St: 14-18h, Pá: 10-14h 
b) Prostřednictvím České pošty v rámci ČR a SR. K ceně zboží bude připočteno poštovné a balné, plus 40,-Kč doběrečné, pokud zvolíte způsob placení dobírkou. Při nákupu zboží nad 10000,- Kč se tento poplatek neúčtuje. 
c) Zásilky do zahraničí jsou posílány Českou poštou. K ceně zboží bude připočteno poštovné dle platných tarifů České pošty. 
Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení plné ceny zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně předání příslušné částky ve výši kupní ceny České poště, případně připsáním příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího. 

5. Placení zboží  
Zboží můžete zaplatit následujícími způsoby:  

a) dobírkou - peníze jsou předány při převzetí přepravci (pouze Česká republika a Slovensko) 
b) převodem na účet (předplatnou) - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího, zboží je distribuováno v okamžiku připsání celé částky na účet 
c) hotově při převzetí v prodejně 
d) službou Pay-pal 
Zasílání do zahraničí je prováděno výhradně po převodu na bankovní účet prodávajícího (předplatnou). K ceně zboží je připočítáno poštovné dle platných tarifů České pošty. 

6. Částečné dodání  
Při objednání více položek zboží se může stát, že nebudeme schopni dodat veškeré objednané zboží v jednom termínu. V takovém případě budete dotázáni, zda si přejete dodávku rozdělit do více částí. Poštovné budete platit pouze jednou. 

7. Vrácení peněz  
Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodu, pokud zákazník zašle zboží zpět na adresu MBmodely, Ing.Miroslav Barnet, Bělčická 8/2823, Praha 4, 141 00 ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno a uloženo v originálním obalu. Vráceny budou pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné. Při vrácení zboží uveďte prosím bankovní spojení . Při zaslání vrácené částky poštovní složenkou bude od vrácené částky odečten poplatek za zaslání. Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb. jsme povinni vybírat příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení. 

8. Reklamační a záruční podmínky  
Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem přijetí objednávky) závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly, podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění. Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zákazníkovi. Zboží si proto prosíme překontrolujte při jeho převzetí. Je-li poškozené, nepřebírejte ho. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce. 

9. Kontaktní údaje  
Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Miroslav Barnet, MBmodely,  
IČO 64571122, DIČ: CZ7412140175, Bělčická 8/2823, 141 00, Praha 4, e-mail: mb_modely@volny.cz 

 
ČeštinaEnglishDeutsch
0
Měna
 
© MBmodely